20 FEBRUARI 2015
Stärk företagets varumärke genom att berätta en egen unik historia.

Historia speglar. Idéer. Kärnvärden. Identitet.
Hur kan en historia attrahera arbetskraft och
marknadsföra ett företag, produkt eller tjänst?

 

Pontus Wasling hjärnforskare med inriktning på minnet.

Meningsfulla berättelser är till för att skapa ett sammanhang

och är byggda på minnen. Pontus berättar om vilka historier

vi skapar och vad som får oss att komma ihåg dem, om hur de

är uppbyggda och vilken betydelse de har.

 

Charlie Nordblom har varit ansvarig för att stärka Volvo-
koncernens gemensamma företagskultur. 25 medarbetar-
berättelser kring olika nyckelvärderingar filmades och spreds
till samtliga chefer för att inspirera till värderingssamtal och
därmed stärka koncernens värderingsgrund. Charlie berättar
om fallgroparna, framgångarna och styrkan i Storytelling.

 

Richard Wolfströme utforskar platsens historia och

skapar därur berättelser som med unika designlösningar

”graveras” i landskapet. Berättelser där en gemensam

historia länkar samman de som lever och arbetar där,

idag och i framtiden. Föredraget hålls på engelska.

 

Öbergs har drivit färghandel i Västerås sedan 1896. Hör

och se vilka historiska dokument de själva sparat och vad

Västmanlands läns museum funnit i sina arkiv som knyter

an till Öbergs verksamhet och Västerås framväxt.

Pontus Wasling, hjärnforskare och läkare
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskar om minnets mekanismer och har
skrivit boken ”Minnet, fram och tillbaka”.

Charlie Nordblom jobbade med Strategic Internal Communication på Volvo-koncernen

2001 – 2014. Idag har han just startat en egen konsultverksamhet.

Richard Wolfströme bor och jobbar i Brighton och är bl.a ; an Academician of the Academy of Urbanism, an Associate Member of The Landscape Institute, and a member of the International Placemaking Leadership Council.

DAG: Fredag 20 feb 2015

TID: 14-17

PLATS: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås.

PRIS: 550 kr ex moms.

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
C/O EXPECTRUM, KOPPARBERGSVÄGEN 10
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se