History marketing och
corporate storytelling.

Västmanlands läns museum erbjuder företag konsultation för idéutveckling och faktainsamling som underlag till en minnesvärd historia. Museets arkivarier hjälper till att söka fakta som finns att hämta i olika offentliga arkiv och kan även hjälpa till att bygga upp ert egna företagsarkiv för framtiden. Dessutom ges idéer på hur vilka olika sätt historian kan berättas och visas upp.

 

För mer information, kontakta:

 

Carl-Magnus Gagge

Landsantikvarie/Länsmuseichef

Västmanlands läns museum

carl-magnus.gagge@ltv.se

070-609 27 14

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
C/O EXPECTRUM, KOPPARBERGSVÄGEN 10
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se