Konstprogram

Västerås konstmuseum erbjuder företag inom fastighet, bygg och arkitektur, konsultation vid framtagning av ett konstprogram – ett dokument som ligger till grund för upphandling av offentlig konst. I genomförandet undersöks förutsättningar, begränsningar samt formuleringsarbete av idé och vision för att med konst stärka identiteten av en fastighet eller en plats. I konstprogrammet kan beskriva som exempel; tema, avgränsningar, konstnärsprofil, teknik samt budgetramar.

 

För mer information, kontakta:

 

Lina Ahtola

Intendent Offentlig Konst

Västerås Konstmuseum

lina.ahtola@vasteras.se

021-393212

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
C/O EXPECTRUM, KOPPARBERGSVÄGEN 10
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se