20 MARS 2015
Konst kommenterar. Platser. Människor.
Samtiden. Hur kan konst skapa
uppmärksamhet kring ett företag,
en fastighet eller en plats?

Lina Selander, konstnär som huvudsakligen arbetar med rörlig bild i film och video, men också fotografi, text och ljud. Lina presenterar det nya konstverket ”Mehr Licht!” vid synkrotronljusanläggningen MAX IV-laboratoriet i Lund. Hon berättar om hur det är att arbeta med rörlig bild i det offentliga rummet - om processen, metoden och tekniken bakom verket.

 

Lasse Bäckvall utvecklare och entreprenör med 40 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Andreas Brännlund, konstnär med fokus på bland annat social hållbarhet. Duon presenterar exempel från sitt fleråriga samarbete, däribland det pågående utvecklingsprojekt kring den gamla flygflottiljen F4 på Frösön. Lasse berättar om varför han har samarbetat med konstnärer i flera visions- och utvecklingsprocesser.

 

Aspholmen Fastigheter har med hjälp av Västerås konstmuseum tagit fram ett eget konstprogram; riktlinjer att använda vid upphandling av konst. Projektgruppen berättar om arbetsprocessen och sina nyvunna kunskaper.

Linda Nordfors avslutar med en analys av pilotprojektet utifrån sin arbetsmetod där konsten kan vara en del i processen att hitta och lyfta fram varumärkets innersta kärna..

DAG: Fredag 20 mars 2015

TID: 14-17

PLATS: Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2, Västerås.

PRIS: 550 kr ex moms.

Lina Selander har bland annat

visat sina arbeten på Moderna

Museet och deltagit i utställningar

i Belgien, Rumänien och Sydkorea.

I år representerar hon Sverige

med en separatutställning på

Venedigbiennalen.

 

Lasse Bäckvall är entreprenör,

ägare av Norrlandspojkarna

fastighets AB och grundare

till NP3 Fastigheter AB. Lasse

har dessutom engagemang i

många andra företag.

 

Andreas Brännlund arbetar med

konstprojekt, stadsföreställningar,

scenografi, visuell konst och

samhällsutvecklingsprojekt med

passion för den kreativa och fria

konstnärliga processen.

 

Linda Nordfors, konstnär som

2001 grundade Sveriges första

konstbyrå med affärsidén att

skapa varumärkesbyggande

konst. Bland uppdragsgivarna

finns Ahlgrens bilar, Libresse,

Armani, Sensus och Vi-skogen.

 

 

 

KULTURSTIFTERLSEN ARTY
C/O EXPECTRUM, KOPPARBERGSVÄGEN 10
021-30 50 50 | info@kulturstiftelsenarty.se